കറിവേപ്പില ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചാൽ

കറിവേപ്പില നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലും കറികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കറികളില്‍ രുചി നല്‍കാന്‍ മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നുകൂടിയാണ് കറിവേപ്പില. രാവിലെ ഉണർന്നു വെറുംവയറ്റില്‍ കറിവേപ്പിലിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില്‍ അല്‍പം തേനും കൂടി ചേര്‍ത്തു കുടിയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ അധികം പല ഗുണങ്ങളും നൽകുന്നു. ഇതൊരു ശീലമാക്കുന്നത് പല ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളൊരു മരുന്നും. മാത്രമല്ല അനേകം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. വെറുംവയറ്റില്‍ കറിവേപ്പില വെള്ളം കുടിയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നതിന്റ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ കറിവേപ്പില ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. അവ എന്തൊക്കെ എന്ന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കു

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *